01 Mac 2008

Politik didasari nilai Islam wujud kepemimpinan adil, unggul

Oleh Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi POLITIK antara bidang kehidupan manusia yang turut diberi perhatian Islam supaya umat manusia dapat menjadikan saluran politik sebagai wadah ke arah keharmonian dan kesejahteraan hidup umat sejagat. Islam bukan sekadar urusan ritual dan individu yang berkaitan hubungan dengan Allah semata-mata, malah ia turut mencakupi hubungan sesama manusia dalam pelbagai lapangan hidup seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Pendapat menyatakan politik itu bukan daripada Islam adalah tidak benar. Begitu juga salah pandangan yang mengatakan agama hanyalah urusan ritual atau ibadat saja, manakala politik pula adalah urusan kenegaraan dan keduniaan. Kenyataan di atas jelas berlaku pemisahan antara Islam dan politik dan inilah dianggap ulama Islam sebagai sekularisme. Sehubungan itu, Prof Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya Islam dan Sekularisme menegaskan bahawa sekularisme adalah suatu fahaman bersifat antiagama dan anti Tuhan. Dalam sejarah perjalanan sejarah moden dunia, fahaman sekularisme tajaan Barat moden sudah berjaya mensekularisasikan seluruh pelosok dunia, termasuk dunia Islam. Ringkasnya, proses sekularisasi itu sebenarnya tidak lain daripada proses pembebasan manusia daripada kongkongan agama dan kawalan metafizik. Perlu ditegaskan, peradaban Barat moden yang melanda umat Islam itu membawa semangat, fahaman, idea dan pandangan dunia yang amat tidak serasi dengan pandangan dunia serta matlamat peradaban Islam. Peradaban Barat moden mengetepikan Tuhan dan memberikan penghormatan tinggi kepada kebendaan. Dalam kata lain, peradaban Barat moden adalah peradaban yang lebih mementingkan unsur individualistik dalam gaya hidup kerana ia juga bertunjang fahaman materialistik iaitu suatu fahaman dan sikap hidup yang memberikan tumpuan kepada usaha mencari kenikmatan kebendaan, sikap bermati-matian dalam kebendaan, sikap percaya kepada kebendaan saja dan menolak segala nilai luhur lain. Di samping itu, peradaban Barat moden juga di dominasi fahaman sekular. Fahaman itu lazimnya merujuk kepada satu sikap kecenderungan menganggap sepi terhadap Tuhan dan semua persoalan serta kegiatan keagamaan disebabkan kesibukan hal duniawi hingga tidak sempat berfikir mengenai hal ukhrawi. Selanjutnya, pengaruh sekularisme ini menjalar dalam aspek politik umat Islam sehingga tercipta satu gagasan utama dalam perjuangan politik masa kini iaitu kekuasaan adalah segala-galanya. Ini bermakna untuk mendapatkan kekuasaan, apa juga cara boleh dilakukan hatta dengan tindakan tidak berperikemanusiaan yang bercanggah dengan ajaran Islam sekalipun. Gagasan itu akhirnya menghasilkan ungkapan masyhur dalam kehidupan umat Islam iaitu ‘tujuan menghalalkan cara’. Prinsip itu jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Menurut perspektif Islam, tujuan tidak menghalalkan cara. Malah, tujuan dan cara dua perkara yang berbeza antara satu sama lain. Sebab itulah lahir satu prinsip dalam ilmu kaedah usul fiqh yang diguna pakai oleh ulama iaitu ‘tujuan tidak menghalalkan cara’. Prinsip ini bermaksud setiap amalan mesti didahului dengan niat betul. Kemudian, cara pelaksanaannya pula mesti berlandaskan syariah Islam. Dengan ini, barulah sesuatu amalan dilakukan itu dinilai sebagai amalan baik dan diberikan ganjaran Allah. Sebaliknya, jika cara pelaksanaannya tidak mengikut lunas Islam walaupun tujuannya baik, maka amalannya itu tetap dinilai haram di sisi Islam. Jelas di sini, politik tidak dapat dipisahkan daripada Islam. Nilai agama sepatutnya mendasari perjalanan arena politik umat Islam. Dengan kata lain, politik pada hakikatnya adalah satu saluran atau wadah yang membawa umat Islam ke arah matlamat disasarkan. Jadi, politik yang didasari atas landasan agama inilah dianjurkan Islam, bukan politik yang mendasari agama. Jika agama disesuaikan menurut cita rasa politik, maka akan berlaku pertelagahan, perpecahan dan akhirnya kehancuran umat seperti banyak berlaku dalam kehidupan umat Islam dewasa ini. Perlu ditegaskan, politik yang berpaksikan Islam akan melahirkan suatu corak kepemimpinan yang adil lagi unggul seperti mana yang pernah ditunjukkan Rasulullah SAW dan khalifah al-Rasyidin. Bukankah Rasulullah pernah menjadi pemimpin ketika menerajui kerajaan Islam Madinah. Rasulullah SAW berjaya membentuk negara yang aman damai dan harmoni terdiri daripada masyarakat majmuk pelbagai bangsa, agama dan etnik di bawah peruntukan perlembagaan Piagam Madinah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan