10 November 2008

Pemimpin Yang Baik, Lahir Dari Masyarakat Yang Baik

Telah dijelaskan serba sedikit berkenaan kestabilan sesebuah negara (pemerintahan dan pentadbirannya) itu sebenarnya terbentuk bermula dari diri setiap individu yang kemudiannya keluarganya, dan seterusnya keterlibatannya dalam kemasyarakatan, yang akhirnya menyumbang dalam pembinaan sesebuah negara tertentu tersebut. Maka, perlulah untuk kita memahami bahawa pemimpin yang baik itu asalnya sebenarnya terlahir dari masyarakat kebanyakan iaitu dari kalangan sesama kita. Jika setiap individu tidak dibina dengan keimanan dan kesolehan yang betul, bagaimana kita mahu melahirkan pemimpin yang benar-benar baik dari kelompok masyarakat tersebut? Sedangkan usaha-usaha pembinaan yang positif tidak wujud dalam diri setiap individu yang mementuk sesebuah masyarakat tersebut? Allah Subhanahu wa Taala berfirman (maksudnya),
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq. (an-Nuur, 24: 55) 揇ari sini kita berupaya mengetahui dan menilai akan kebenaran janji Allah dan Rasul-Nya. Maha Benar Allah dan Rasul-Nya. Kita memohon kepada Allah supaya Dia selalu melimpahkan kepada kita keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta kekuatan untuk mensyukurinya bersesuaian dengan apa yang diredhai-Nya. Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tinggal di Makkah sekitar sepuluh tahun. Mereka berdakwah, menyerukan untuk beribadah kepada Allah dan menyembah Sang Khaliq Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dakwah yang dilaksanakan bersifat rahsia dan secara senyap-senyap. Mereka tidak berani bertindak lebih dari itu, kerana pada ketika itu, masih belum ada perintah untuk berperang. Perintah keluar berperang hanya muncul sekitar selepas mereka berhijrah ke Madinah. Pada awalnya mereka merasa takut, sama ada di waktu pagi atau pun di petang hari. Mereka selalu sentiasa bersiap sedia dengan senjata. Mereka berada dalam keadaan seperti itu sehingga ke waktu yang dikehendaki oleh Allah... ...Dan Allah Subhanahu wa Ta抋la pun menurunkan ayat tersebut (an-Nuur, 24: 55). Adalah para Sahabat, kerana mereka merupakan kelompok (komuniti) manusia yang paling mentaati perintah Allah setelah Nabi wafat, maka kejayaan yang mereka perolehi itu adalah bersesuaian dengan (keikhlasan) mereka di dalam menegakkan kalimatullah di penjuru bumi di bahagian timur mahu pun barat. Oleh kerana itu, Allah memperkuatkan (memperkukuhkan) kejayaan mereka sekuat-kuatnya sehingga mereka berupaya menakluki pelbagai negeri lainnya dan menjadi penguasa penduduk negeri yang mereka takluki. Namun ketika umat telah mula lalai dalam menjalani ketaatan kepada Allah, maka menjadi pudarlah kejayaan umat Islam. Namun dalam sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih muslim, dan diriwayatkan melalui banyak jalur periwayatan, disebutkan bahawa Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda, akan sentiasa ada segolongan dari umatku yang membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina dan yang menyelisihi mereka, sehinggalah datang hari kiamat?? Dari sini kita dapat melihat sebuah penjelasan yang menerangkan bahawa sebuah pemerintahan yang baik (pentadbiran yang berkesan) lahir dari sebuah masyarakat yang memiliki keimanan, kesolehan dan ketaatan yang baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.? (al-A'raaf, 7: 96) Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat bagi mereka, selain kaum Yunus. Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sehingga pada waktu yang tertentu.(Yunus, 10: 98) Dan Kami utus dia (Yunus) kepada seratus ribu orang atau lebih. Lalu mereka beriman, kerana itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.(ash-Shaffat: 147-148) Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Dan demikian kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menguasai sebahagian yang lain disebabkan apa-apa yang mereka (masyarakat) usahakan.(al-Ana'm, 6: 129) Tiada orang yang zalim pun melainkan ia akan diuji dengan orang yang zalim. Dijadikan dari kalangan orang-orang yang zalim, mereka dikuasai oleh orang-orang-orang yang zalim lainnya. Sebahagian mereka dihancurkan dengan sebahagian lainnya, dan sebahagian mereka disiksa dengan sebahagian lainnya, sebagai balasan atas kezaliman mereka.? Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri maka Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kefasikan/kederhakaan dalam negeri itu, maka sudah sewajarnya berlaku terhadap mereka perkataan (ketentuan) Kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.(al-Isra? 17: 16) Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa atas sebab kefasikan dan sikap ingkar terhadap ketaatan kepada Allah akan mengakibatkan suatu masyarakat atau negeri itu dibinasakan. Begitu juga dengan firman Allah, Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat kezaliman.(al-Hakfi, 18: 59) Dan demikian kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menguasai sebahagian yang lain disebabkan apa-apa yang mereka (masyarakat) usahakan.? (al-An'am, 6: 129) Abdul Malik bin Marwan pernah berkata, Wahai rakyatku! Bersikap adillah kepada kami! (Bagaimana mungkin) kalian mahukan dari diri kami sebagaimana yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dan Umar, sedangkan kalian tidak pun mengerjakan sebagaimana apa yang mereka amalkan.(Siraj al-Muluk, m/s. 100-101) Maka, dengan ini dapatlah kita mengetahui dan memahami bahawa kesolehan dan keadilan yang terpancar (lahir) pada diri pemerintah sebenarnya bergantung kepada kesolehan dan keadilan dalam diri-diri masyarakatnya. Maka, atas sebab itu, kita tidak memiliki jalan lain melainkan kita masing-masing mengambil inisiatif untuk bermula melakukan perubahan ke dalam diri sendiri dan seterusnya ke dalam masyarakat di sekeliling kita. Maka, bermuhasabahlah dan berusahalah untuk memperbaiki diri-diri kita.
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasehati supaya menetapi kesabaran. (al-asr, 103: 1-3)

Malaysia perlukan Anda !!-Malaysiakini

Di waktu ini di negara kita, setiap jemaah atau kumpulan atau parti masing-masing mengaku benar Setiap kumpulan menuduh kumpulan yang lain adalah salah Yang lebih parah lagi ada yang menuduh kumpulan yang lain sesat lagi menyesatkan Ada yang kena tuduh sudah kafir, ada yang kena tuduh khawarij, ada yang kena tuduh membawa ajaran sesat Yang menghairankan orang yang tidak bersembahyang pun menuduh orang sesat Tidak kurang juga kaki rasuah, zina, penipu, dedah aurat menuduh orang sesat Di waktu pilihan raya, di ketika hendak bertanding suara, banyak yang datang berjumpa bomoh Bomoh yang membawa ajaran karut dan khurafat Mereka-mereka ini juga mudah menuduh orang sesat Padahal mereka telah terjebak dengan ajaran syirik Ertinya orang yang sudah sesat, menyesatkan orang Adakalanya orang yang baik kena sesatkan Kerana kalau orang ramai sudah banyak yang batil Sudah tentulah yang benar disesatkan orang Apabila berlaku masyarakat yang semacam ini Siapa pun tidak boleh menyelesaikan masalah Tidak ada orang tengah yang menjadi pendamai Pemimpin-pemimpin yang ada tidak lagi jadi penyelamat Hanya menunggu bantuan Allah yang Maha Berkuasa Menunjukkan seorang pemimpin yang ada keramat dan berkat Yang akan boleh menyelamatkan keadaan Seolah-olahnya seperti kedatangan rasul di tengah umatnya Ertinya perlu seorang pemimpin yang berwatak rasul di dalam kemelut masyarakat

Pejuang Kebenaran yang Unic -Malaysiakini

Pejuang-pejuang kebenaran sepanjang sejarah unik dan istimewa Berbeza sekali kemenangan dengan musuh-musuhnya Pejuang-pejuang musuhnya kalau mereka menang kerana mempunyai quwwah atau kekuatan Setelah banyak tentera-tentera musuhnya dibunuh barulah diberi kemenangan Berlainan sekali tentera-tentera kebenaran mendapat kemenangan Bukan kerana quwwah atau ramai bilangan Tidak juga setelah banyak membunuh tentera musuhnya baru menang Tapi yang membunuh tentera musuhnya dan mengalahkan adalah Tuhan Allah Taala datangkan tentera-tentera yang bukan jenis manusia Adakalanya para malaikat datang berperang Seperti yang dapat dilihat oleh para Sahabat di peperangan Badar yang terkenal Tidak kurang juga tentera daripada ribut yang kencang Menghuru-harakan, tentera-tentera musuhnya tunggang-langgang Seperti yang telah berlaku di dalam peperangan Ahzab atau Khandak Begitulah seterusnya Al Quran bercerita kepada kita Tentera-tentera kebenaran mendapat kemenangan dibantu Allah Seperti Nabi Musa dan tenteranya mendapat kemenangan bukan mereka yang berperang Tapi Firun dan tentera-tenteranya dimusnahkan oleh air lautan, semuanya tenggelam Begitu juga Nabi Allah Ibrahim mengalahkan Namrud dan tenteranya bukan dengan perang Allah Taala datangkan tentera nyamuk memusnahkan Namrud dan tentera-tenteranya mati bergelimpangan Kalau begitu jika ada di setiap zaman pejuang-pejuang Islam berjuang Tidak dapat bantuan-bantuan dari Allah di waktu berperang Membuktikan pejuang-pejuang Islam itu penuh dengan dosa, akhirnya kecundang Kita hendak menunggu kemenangan kita bukan dari kita Kita hendak menunggu kemenangan ini di tangan Tuhan Kita hanya bersungguh-sungguh membaiki diri untuk keredhaan Tuhan